23 Ekim 2011 Pazar

Yazarın İkilemi

Bu blogda uygarca, radikal görüşlerimi dile getirmeye söz verdim. Bu beni ikileme düşürüyor son zamanlarda.

Olan biten bazı olayları uygarca yorumlamak çok zor. Defalarca söylediğimiz gerçeklerin kabak gibi ortaya çıkmasını, ben söylemiştim desek ne kadar uygar olacak. Dün düğün dernek karşılattığınız kişilere şimdi intikam alma duygusu ile yaklaşmanın derin çelişkisinden mi bahsetsem, Anayasa değişikliğ tuzağına düşen muhalefetden mi bahsetsek.

Son günlerdeki terörü durdurmak için radikal önerimi ortaya atıyorum. Nisan ayında seçimler yapılsın. Nasılsa ne yapılır edilir seçimlerden önce ateşkes ilan ettirilir!

16 Ekim 2011 Pazar

Gündemi Değiştirmek

AKP iktidarı hem gündemi belirlemekte hem de gündemi değiştirmekte usta. Güncelleme adı altında içkiyi, sigarayı zıkkım yapma zamları, elektriğe, doğal gaza gelen zamlar gündemin ana maddesi olacakken cumartesi mesai, sabah yedide mesaiye başlama önerisi ortaya atmak sadece gündem değiştirmektir. Sabah dokuzda bile mesaiye geciken devlet memurlarının sabah yedi buçukta tam verimli mesaiye başlaması hayalden başka bir şey değildir. Öldürsen bizim memurumuzu artık Cumartesi mesaiye getirtemezsin.

Ana muhalefet ve medya (bağımsızlığını koruyabilen kaldıysa) bu gündem değiştirmelerine hiç yer vermeyip ana gündeme yüklenmeye devam etmeli. Amerika'da bile artık halk gelir dağılıma, adaletsiz vergilere, yoksullar üzerindeki ekonomik yüke isyan ediyor. Biz de gelinen noktada dünkü protestolara sadece 70 kişi katılmış.

Ne zamanki gündemi halk belirler o zaman kurtuluş yakındır.