1 Aralık 2012 Cumartesi

BM Güvenlik Konseyi

Blog yazılarıma BM hakkında bir yazı ile başlamıştım. Pek yetkisi olmasa da BM Genel Kurulu Filistin'i gözlemci üye statüsüne aldı. Tayyip Erdoğan tarafından da sıklıkla eleştirilen Güvenlik Konseyi 2. dünya savaşı gerçeklerini yansıtmaktadır.

BM Güvenlik konseyi yeniden düzenlenmelidir. Bu konuda somut önerim var. Konsey hiç birinin veto yetkisi olmayan 21 üyeden oluşmalı ve üyeler her 2 yılda bir aşağıda belirteceğim kurala göre belirlenmelidir.

En yüksek milli gelire sahip 8 üye olmalıdır. 2011 verileri ile bunlar ABD,Çin,Japonya,Almanya,Fransa,İngiltere,Brezilya ve Rusya.

Bunlar dışında kalan en yüksek nüfuslu 8 ülke konseyin üyesi olmalıdır. Bunlar Hindistan, Endonezya, Pakistan, Bengaldeş, Nijerya, Meksika,Filipinler ve Vietnam.

Son olarak bunların dışında kalan insani gelişmişlik endeksi en yüksek 5 ülke üye olmalıdır. Bunlar Norveç, Avustralya, Hollanda, Yeni Zelanda ve Kanada.

Bu 21 üye kararları en az 11 üyenin oyu, 21 üyenin toplam nüfusunun yarısını aşkın üyenin oyu ve yine 21 ülkenin toplam milli gelirinin yarısından fazlası oyu ile alabilirler.

Bu durumda örneğin Filistin'in tam üyeliği kararı rahatlıkla alınabilirdi. Böyle bir konsey gelişmiş ve diğer ülkeler arasında daha adil ve dengeli bir karar mekanizması oluşturacaktır.

Eğer gerçekten yeni güvenlik konseyi isteniyorsa bu öneri çerçevesinde örneğin Hindistan, Çin, Endonezya, Pakistan ve Meksika ile birlikte harekete geçip bu yönde düzenlemeler yapılmazsa BM'den ayrılarak ayrı bir organizasyona gidileceği net bir ültimatoma bağlanabilir.

Hiç yorum yok: