28 Ekim 2009 Çarşamba

A2dan Z'ye Dayanışma Programı

İç karartıcı, kafa bulandırıcı günler yaşıyoruz. Bunlar karşısında demokratik mücadele ve muhalefet için CHP'nin yetersiz olduğu ve bunun dışındaki hareketlerin ise seçim barajı engeli ile karşılaşdıklarını defalarca vurgulamıştım. Tüm muhalefetin birleşebileceği ve DAYANIŞMA gösterebileceği bir program düşündüm ve aşağıda görüşlerinize sunuyorum.

Adalet Bakanı ve Müşteşar HSYK'dan çıkarılacak, kendi bütçesi ile tam bağımsız yargı denetimi sağlanacaktır. Adli kolluk kurularak savcıların polisten ve hükümetden bağımsız soruşturma yapabilmesi sağlanacaktır. Adli Tıp yerine mahkemeler üniversitelerin ilgili bölümlerini bilirkişi olarak görevlendirilecektir. Avukatlar ve Savcıların mahkemelerde eşit konumda olması sağlanacaktır.


Belediyelerin büyüklüğüne göre saptanacak büyüklüğün üstündeki yatırımları halkoyuna sunulmak zorunda olacaktır.


Cezaevlerinde ve Karakollarda ölüm ve işkence olayı olan illerin valileri görevden alınacaktır.


Çalışanların ve işverenlerin işsizlik fonu yönetimine katılması sağlanacaktır. Fona hükümetlerin müdahele edememesi anayasal güvenceye kavuşturulacaktır. Memurlara grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı tanınacaktır.


Diyanet İşleri Başkanlığının tüm vatandaşların dini inançlarına eşit mesafede destek vermesi sağlanacaktır.


Ekonomideki kayıtdışılık ve kara para ile mücadele için her tür gider için belli oranda vergi iadesi verilecektir.


Finans, Medya ve Telekomünikasyon kuruluşlarının büyük ortakları kamu ihaleleri ve işlerinden yasaklı olacakdır.


Gelir seviyesi sağlıklı beslenmeye ve yaşamaya yetmeyecek yoksulluk seviyesinde olan ailelere aylık maaş olarak yardım yapılması sağlanacaktır. Fakir fukara fonu, iftar çadırları, bayram hediyeleri gibi harcamalar için kullanılan tüm kaynaklar bu fona aktarılacaktır.


Halkın rahatlıkla toplu taşım araçlarını kullanması sağlanacak ve bunlar arasında bütünleşik bir ulaşım sistemi kurulacaktır.


Irak, İran, Suriye, Ermenistan ve bütün komşularımızla sınırlarımızı tanıma, teröre destek olmama ve içişlerine karışmama kaydıyla iyi ilişkiler geliştirilecektir.


İdari Yargı ve Danıştay kararlarını uygulamayan ve uygulamamakta ısrar eden bakan ve başbakanlar yüce divanda yargılanacakdır.


Jandarmanın profesyonel asker statüsündeki personelden oluşturulması sağlanacaktır.


Kadınların toplumsal yaşama katılması önündeki tüm engeller kaldırılacak, kadın sığınma evleri şiddete uğrayan tüm kadınlara yetecek kapasiteye çıkarılacaktır.


Laik sistemin korunması için din ve devlet işlerinin ayrılması, kamu çalışmalarında din ve inancın hiçbir şekilde sorgulanmaması, mensup olunan din veya mezhep nedeni ile ayrıcalık yapılmaması hayata geçirilecektir.


Milletvekili dokunulmazlığı kürsüde yapılan konuşmalar ile sınırlandırılacaktır. Milletvekilleri suçüstü durumlar haricinde tutuksuz olarak yargılanacaktır.


Nükleer enerjiye ve çevreye zararlı enerji üretimine son verilecektir. Güneş ve rüzgâr enerjisini kullanma ve yalıtım faizsiz kredilerle teşvik edilecektir.


Ortaklığımızın sürüncemede olduğu Avrupa Birliği'ne katılım halkoyuna sunulacaktır.


Ön seçimle gerek yerel, gerek milletvekili adaylarının belirlenmesi zorunlu hale getirilecektir. Ön seçimler, siyasi partilerde aidatını ödeyen tüm üyelerin katılımı ile yapılacaktır.


Parti üyesi olmak üzerindeki kısıtlar kaldırılacaktır. Siyasi Partilerin seçim ittifakı yapmalarına olanak verilecektir.


RTÜK üyeleri üniversitelerin radyo, televizyon bölümleri ve medyadan seçimle gelecek, politikacılar tarafından seçimine son verilecektir. TRT için kesilen elektrik bedelleri ve bandrollara son verilecektir.


Seçim Barajları kaldırılacak ve tüm siyasi partilerin aldıkları oy miktarına göre milletvekili çıkarması sağlanacakdır.


Şiddet ve bireysel silahlanma ile mücadele edilecek, silah ruhsatı alma şartları zorlaştırılacak, ruhsatsız ağır silahlar aşiret ağaları dâhil herkesden toplanarak ağır yaptırımlar getirilecekdir.


Toprak reformu gerçekleştirilecek ve tarımın bütünleşmiş gıda sanayisine dönüşümü teşvik edilecekdir.


Uzmanların KİT ve BİT yönetim kurullarına atanması sağlanacaktır. Yasal düzenleme ile ilgili meslek birliğinin gösterdiği uzman adaylar arasından seçim yapılmak zorunluluğu getirilecektir.


Üniversitelerde rektör ve dekan seçimleri YÖK ve Cumhurbaşkanı onayı olmadan öğretim görevlisi ve öğrenci temsilcilerinin oyları ile yapılacakdır.


Vergilerin ağırlığı dolaylı olmaktan çıkarılacaktır. ÖTV oran olarak değil sabit rakam olarak uygulanacaktır. KDV %10 olarak tek bir oran halinde uygulanacaktır. Vergi kaçırmanın engellenmesi için emlak vb. alımlarda ödemenin banka havalesi ile yapılması ve bu dekontun tapu kaydında saklanması esas olacaktır. Kayıtdışı istihdam ve asgari ücretden ücret gösterilmesi ile oluşan vergi kayıpları giderilecektir.


Yargılanmalar tutuksuzluk esasına göre yapılacak, bu esasa aykırı olarak gereksiz tutuklamalara yol açan karar alan yargı mensupları tutukluluk süresi için ödenecek tazminatlara katılacak, yargı süresinin kısalması için gereken önlemler alınacakdır.


Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılacaktır. Zorunlu din dersleri kaldırılacaktır.

2 yorum:

vatan ve millet dedi ki...

evet birlikten kuvvet doğar.

Eyüp Aktuğ dedi ki...

cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.